Privacybeleid Wabbyfun

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 03/07/2020.

We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hieronder vindt u informatie over  welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we die gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo krijgt u gedetailleerd inzicht in hoe we werken.

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, gebruik maakt van onze apps, meedoet aan een marktonderzoek, survey, wedstrijd, actie of event, of op andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. 
Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar verwezen kan worden op onze websites. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wabbyfun respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wabbyfun, met maatschappelijke zetel te Hoogveld 40, 3740 Bilzen, en ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer BE0672.603.245 (hierna “Wabbyfun”) is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Wabbyfun het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Die gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wabbyfun of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dat maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Wabbyfun of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ – tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst – om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Wabbyfun of die van een derde partij. Wij gebruiken die informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Voor meer details, verwijzen we graag naar ons Cookiebeleid.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Hierbij verwerken we enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om volgende doeleinden te realiseren:

1. Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen wij u de diensten helaas niet leveren:

 • Gebruik van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden.
 • Voor andere doeleinden voor zover het noodzakelijk is om de diensten te kunnen verlenen.

2. Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door Wabbyfun kadert in ons gerechtvaardigd belang om die diensten te verbeteren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klanten- en prospectenbeheer. 
 • Om een beter inzicht te krijgen in de diensten die we aanbieden en om zo onze diensten te blijven verbeteren (bv. aan de hand van analytische tools en evaluaties)
 • Om u op de hoogte te brengen van (nieuwe) gelijkaardige producten en diensten van Wabbyfun.
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren.
 • Om de rechten en eigendommen van Wabbyfun te beschermen, waaronder de handhaving van onze Privacybeleid (en ons Cookiebeleid) alsook van onze algemene voorwaarden.

3. Op grond van een wettelijke verplichting

In bepaalde omstandigheden is Wabbyfun wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.

4. Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming

Doorgifte en eigen commercieel gebruik van uw gegevens door derde entiteiten (ondernemingen).
Om op de hoogte gehouden te worden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en diensten van Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

BEWAARTERMIJN

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze Privacyverklaring met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen zijn we verplicht om facturatiegegevens 7 jaar te bewaren.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

OVERZICHT PRIVACYRECHTEN

U heeft volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage:
  U hebt het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier inzage in te krijgen.
   
 • Recht van verbetering van persoonsgegevens:
  U hebt het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u van mening bent dat informatie die wij over u bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Bepaalde gegevens zal u zelf op uw accountpagina kunnen wijzigen. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
   
 • Recht van gegevenswissing:
  U hebt het recht om in bepaalde gevallen wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze gegevens moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting, wanneer de gegevens ten onrechte zijn verwerkt, of wanneer het leveren van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen op toestemming is gebaseerd.
   
 • Recht van beperking:
  U hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 
  Zo bijvoorbeeld:
  • wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan.
  • wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de gegevens niet wil laten wissen.
  • Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren. Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door Wabbyfun enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na uw toestemming, indien noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).
    
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens:
  U hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit kan enkel voor persoonsgegevens die u zelf aan Wabbyfun bezorgd heeft, gebaseerd op toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst.
   
 • Recht van bezwaar:
  U hebt het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:
  • wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
  • ingeval van profilering op basis van niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan uw gebruik van de Dienst, of
  • in geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde).

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Wabbyfun
Hoogveld 40, 3740 Bilzen
info@wabbyfun.be